Մոքսի-Տեք 400մգ/ 250մլ.

Մոքսիֆլոքսացինը ֆտորխինոլոնային հակաբիոտիկ է: Մոքսիֆլոքսացինը համարվում է լայն սպեկտրի բակտերիցիդ և հակաբակտերիալ ազդեցության հակաբիոտիկ:

Այն իր ազդեցությունը դրսևորում է՝ ընկճելով տոպոիզոմերազա II (ԴՆԹ-գիրազա) и տոպոիզոմերազա IV ֆերմենտները, որոնք անհրաժեշտ են բակտերիալ ԴՆԹ-ի ռեպլիկացիայի, տրանսկրիպցիայի, ռեպարացիայի և ռեկոմբինացիայի համար: Խախտում է բակտերիայի ԴՆԹ-ի սինթեզը և թողնում բակտերիցիդ ազդեցություն:

Ցուցումներ՝

Մոքսիֆլոքսացինը նշանակվում է գրամ-դրական և գրամ-բացասակայն բակտերիաներով հարուցված բազմաթիվ բակտերիալ վարակներ բուժելու համար:

Մոֆլոքսացինն իր բակտերիցիդ և հակաբակտերիալ ազդեցությունը դրսևորվում է հետևյալ բակտերիաների վրա՝

 • Streptococcus anginosus
 • Streptococcus constellatus
 • Streptococcus pneumonia
 • Enterobacter cloacae
 • Աղիքային ցուպիկ (Escherichia coli)
 • Haemophilus influenza
 • Klebsiella pneumonia
 • Moraxella catarrhalis
 • Clostridium perfringens
 • Chlamydophila pneumonia
 • Mycoplasma pneumonia