Ֆրաքսիպարին 0.3 ml x 10

Առևտրային անվանումը՝ Ֆրաքսիպարին 

Ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները՝ նադրոպարին կալցիում (nadroparin calcium)

Դեղաձևը՝ լուծույթ ներարկման , 2850ՄՄ (Անտի ԻՔՍա) Fraxiparine 2850 IU (Anti Xa)

Օգտագործման ցուցումներ. 

  • վիրաբուժական միջամտությունների, 
  • սրտի և շնչառական անբավարարության դեպքում 
  • թրոմբոէմբոլիայի կանխման համար
  •  Հեմոդիալիզի ընթացքում ֆրաքսիպարիի օգտագործումը կանխում է արյան մակարդումը