Ամոկսիկլավ օշարակ 156.25մգ/5մլ

Ամոքսիկլավ 156.25մգ/5մլ ներքին ընդունման դեղակախույթ է դեղափոշի տեսքով ամոքսիցիլին +

կլավուլանաթթու  ներքին ընդունման համար նախատեսված:

Ամոքսիցիլին/կլավուլանաթթուն լայնորեն կիրառվում է բազմաթիվ վարակների բուժման և կանխարգելման ժամանակ, որոնք պայմանավորված են այդ հակաբիոտիկի նկատմամբ զգայուն մանրէներով, ինչպես օրինակ.

 • միզուղիների վարակ
 • շնչառական ուղիների վարակ
 • մաշկի և փափուկ հյուսվածքների վարակ
 • հարքթային ծոցերի վարակ
 • բերանի խոռոչի՝ մանրէներով պայմնավորված վարակներ, ինչպիսիք են.
  • ստոմատոլոգիական վարակներ
  • վարակված կենդանու կծում
  • վարակված անձի կծում

Նման համակցությունը հանգեցնում է հակաբիոտիկի ազդեցության սպեկտրի ավելացման ու արդյունավետության պահպանման ամոքսիցիլին-կայուն մանրէների դեմ, որոնք արտադրում են β-լակտամազ։

Category: