Ավտոմատ Ճնշաչափ MT-30 ադապտրով

Կիռարումը ուսային զարկերակի ճնշման չափում
Չափման եղանակը Օսցիլոմետրիկ
Բանական համակարգը IQ SYSTEM
Ճնշումը մանժետում 0 ․․․ 300 միլիմետր սնդիկի սյուն
Զարկերակ 30 ․․․․․ 180 1/րոպե
Ավելցուկային ճնշումը մանժետում ±3 միլիմետր սնդիկի սյուն՝ 0 ․․․ 300 мм միլիմետր սնդիկի սյուն ընդգրկույթում
Զարկերակի հաճախությունը ±5%
Արիթմիայի ցուցանշում առկա է
Ճնշման ցուցանշում համաձայն Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության դասակարգման
Ժամանակի ցուցանշում ամիս, օր, ժամ, րոպե
Արդյունքների միջինացում Վերջին երեք չափումները
Սնուցման աղբյուրի լիցքաթափման ցուցանշում Կա
Մղում Ավտոմատ
Անջատում Ավտոմատ
Արատորոշում սխալի ցուցանշում
Տեղեկատվության պահպանում չափման արդյունք, ամսաթիվ, ժամ
Ձայնային ռեժիմ Ոչ
Հիշողության ծավալը 120
Հեղուկ բյուրեղային ցուցասարքի (դիսփլեյ) չափերը 62,3 х 46,0 մմ
Ցուցասարքի լուսավորում Ոչ
Սարքի չափերը, առավելագույնը՝ 140 х 90 х 48 մմ
Առևտրական փաթեթավորման չափերը 160 х 125 х 85 մմ
Սարքի զանգվածը (առանց սնուցման մարտկոցների) 221 գ
Սնուցման աղբյուր ААА տեսակի 4 մարտկոց
Մարտկոցների լարումը
Մարտկոցների օգտագործման ժամկետը 2 ամիս՝ օրական 3 չափման դեպքում
Հոսանքի ադապտերը լրակազմում առկա է
Լրակազմի մանժետի չափերը Ստանդարտ՝ 22-36 սմ ձեռքի շրջանագծով
Պնևմախցի չափերը 220±20 х 130±10 մմ
Այլ չափերի մանժետների օգտագործման հնարավորություն մեծացված՝(32-45 սմ ձեռքի շրջանագծով), մանկական (16-24 սմ ձեռքի

շրջանագծով)

Շահագործման պայմանները Ջերմաստիճան՝ 10 ․․․․ 40 °С, խոնավություն (հարաբերական)՝ 15․․․ 90 %, Ճնշում՝ մթնոլորտային ճնշում
Պահպանման պայմանները Ջերմաստիճան՝ -20 ․․․․ 55 °С,  խոնավություն (հարաբերական) ՝ 15 ․․․ 95 %
Պահպանումը Փափուկ պատյան
Երաշխիք 5 տարի՝ զարկերակային ճնշման թվային չափիչի համար;

1 տարի՝ մանժետի և հոսանքի ադապտերի համար։

Category:
Description

MediTech МТ-30 ավտոմատ ճնշումնաչափը համալրված հոսանքի ադապտերով՝ ուսային զարկերակից չափելու համար,  IQ system բանական չափիչ համակարգով, նախատեսված օսցիլոմետրիկ եղանակով սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնշումները և զարկերակի հաճախությունը չափելու համար։ Սարքը խորհուրդ է տրվում օգտագործել որպես զարկերակային ճնշումը, սրտի կծկումների հաճախությունը չափելու և այս պարամետրերը դինամիկ դիտարկելու միջոց բժշկական հաստատություններում և տնային պայմաններում։.

Կազմը

  • Զարկերակային ճնշման թվային չափիչ – 1հատ;
  • Հոսանքի ադապտեր  – 1հատ;
  • Ստանդարտ մանժետ ուսային զարկերակի համար -1 հատ;
  • Փափուկ պատյան – 1 հատ;
  • Սնուցման մարտկոցներ ААА – 4 հատ;
  • Շահագործման ձեռնարկ – 1 հատ;
  • Փաթեթավորման տուփ։