Դիկլակ սրվակ 75մգ/3մլ

Առևտրային անվանումը:

Դիկլակ 75մգ/3մլ (Diclac 75mg/3ml)
Միջազգային անվանումը:

դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)

Դեղաձևը:

լուծույթ, ներարկման

Դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը): 75մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)

Դեղաբուժական խումբ. Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային և հակառևմատոիդ դեղամիջոցներ
Ցուցումներ`
  • Նևրիտներ, նյարդարմատաբորբ (ռադիկուլիտ), գոտկացավ, իշիալգիա
  • Վիրահատական միջամտություններ, վնսավածքներ;
  • Բարձիկաբորբեր (բուրսիտներ), ջլաբորբեր (թենդինիտներ), մկանաբորբեր;
  • Երիկամային և լեղապարկային սուր ցավ (կոլիկ)
  • Ոսկրահոդախտ, ռևմատոիդ հոդաբորբ;
  • Հոդատապ, Բեխտերևի հիվանդություն;
  • Ատամնացավեր, գլխացավեր, միգրեն;
  • Ալգոդիսմենորեա, գինեկոլոգիական ցավային համախտանիշներ:
Category: