Medical Union

Medicalunion.am

Բժշկական տեղեկատվական հարթակ է, որը համախմբում է ՀՀ-ի տարածքում գործող բժիշկներին և դեղագետներին: Ապահովում է վերջիններիս կապը դեղագործական ընկերությունների, բժշկական ասոցիացիաների հետ։

Բժշկության ոլորտի գործող մասնագետները` բժիշկները, դեղագետները, դեղագործական ընկերությունները, բժշկական ասոցիացիաները այստեղ հնարավորություն ունեն  առցանց քննարկել բժշկական նյութեր, ուղեցույցեր և հոդվածներ, իրականացնել փորձի փոխանակում, մասնակցել վեբինարների և բնագավառին առնչվող սոցիալական հարցումների: