MediTech

Mechanical tonometer MT-10

Mechanical tonometer MT-20

Automatic tonometer MediTech MT-30

Digital thermometer AMDT-10

Digital thermometer AMDT-11

Adapter for Automatic Tonometers

Automatic tonometer MediTech MT-40