Tryps

2 դեղապատիճի բաղադրություն`
Տրիպսին (2400 USP միավոր/մգ) ֊ 600 USP
Քիմոտրիպսին (1000 USP միավոր/մգ) ֊ 600 USP

Այլ բաղադրիչներ`
մանրաբյուրեղային թաղանթանյութ, հիպրոմելլոզ, բուսակամ մագնեզիումի ստեարատ և սիլիցիումի երկօքսիդ։

Կիրառմամ եղանակ`
2 դեղապատիճից օրական 3 անգամ` ուտելքւց առաջ կամ ըստ բխշկի նշանակմամ։ Հղիներին և մինչև 18 տարեկան անձանց` միայն բժշկի նշանակմամբ։

Արտադրող` Ամվիլաբ ՍՊԸ, Ատլանտա, GA 30326, ԱՄՆ
Ներկրող` Ֆարմատեք ՓԲԸ, Րաֆֆու 111, Երևամ, ՀՀ +37410741410